Ν.4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΝΟΜΟΣ.4320.2015.pdf)ΝΟΜΟΣ.4320.2015.pdf159 kB