Εγκύκλιος για την επαναπρόσληψη πρώην Δημοτικών Αστυνομικών και των Σχολικών Φυλάκων, για τους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων, το προσωπικό ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΕΑ) και πρώην εργαζομένους του ΟΑΕΔ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.pdf180 kB