Γνωμοδότηση – Αίτηση επιχειρησιακού σωματείου με θέμα πρόβλεψη εγκατάστασης βρεφονηπιακού σταθμού, κατ’ εφαρμογή του αρ. 12 του ν. 1483/1984