ΑΠΟΨΕΙΣ

 • Παλαιολόγος Παλαιολόγος, Δικηγόρος-Εργατολόγος

  Εν μέσω εκτάκτων και ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας η κυβέρνηση, κατά τη συνήθη τακτική της, δρομολογεί αλλαγές στα εργασιακά, οι οποίες συνιστούν όχι μόνο συνέχεια των εργατικών μέτρων που λήφθηκαν από το 2010 έως σήμερα, αλλά εισάγουν νέες αντιδραστικές τομές. Κι αυτό γιατί καταργούν τον βασικό πυρήνα της εργασιακής σχέσης, ήτοι την παροχή εργασίας και την καταβολή μισθού έναντι της παροχής αυτής, μειώνουν περαιτέρω το κόστος εργασίας προς όφελος του εργοδότη, επεκτείνουν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και μετατρέπουν το πιο δυναμικό κομμάτι τις συλλογικής δράσης, τα εργατικά συνδικάτα σε εύκολα ελεγχόμενες ΜΚΟ.

  Σε μια περίοδο που η ανεργία καλπάζει και η Ελλάδα είναι πρώτη σε απολύσεις εν μέσω covid στις χώρες τις ΕΕ, η κυβέρνηση αντί να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, αντί να εγγυηθεί μισθό για πλήρη κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και σταθερή δουλειά με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, αντί να εξασφαλίσει ακώλυτη και πλήρη πρόσβαση των εργαζομένων σε ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο σύστημα υγείας, καταργεί τη δυνατότητα των εργαζομένων να μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους από μία δουλειά και διαλύει ουσιαστικά τον πυρήνα προστασίας των εργατικών δικαιωμάτων, τα εργατικά σωματεία.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Η πανδημία φανερώνει ότι η εξέλιξη της ιατρικής και η συνολική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου δεν είναι επαρκείς συνθήκες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ειδικά σήμερα, που το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί, η διαπίστωση ότι χιλιάδες ανθρώπινες ζωές χάνονται από την εκτεταμένη διάδοση ενός ιού, που η ιατρική έρευνα και επιστήμη δεν μπορεί να τον σταματήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά, μετατρέπει την κάθε ατομική  απώλεια σε καθολική απόγνωση.  Κύρια αιτία της αδυναμίας του επιστημονικού, ιατρικού, φαρμακευτικού, ερευνητικού συστήματος να εξεύρει λύση είναι ο εκμεταλλευτικός και απάνθρωπος χαρακτήρας του. Η διάλυση του συστήματος υγείας, η απαξίωση της προσφοράς του ιατρού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού, και η μετατροπή των δομών υγείας σε κερδοσκοπικές μηχανές αποτελούν μόνο μερικές διαπιστώσεις της απάνθρωπης δομής και οργάνωσης του συστήματος υγείας. Ακόμη και τώρα, την ώρα της κρίσης, δεν λαμβάνεται καμία απόφαση για διαφορετική οργάνωση του συστήματος Υγείας, αλλά μέσω τον περιορισμών, η πολιτεία προσπαθεί να συρρικνώσει τον άνθρωπο αντί να εξαλείψει τον ιό.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Με το άρθρο 11 παρ 2Α της από 20/3/2020 ΠΝΠ ορίστηκε ότι « επιχειρήσεις οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορωνοιού - COVID19 δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα μήνα από τη δημοσίευσης της παρούσας με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνοντας υπ όψιν την πορεία εξέλιξης του φαινομένου. ΟΙ επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο το προσωπικό και σε περίπτωση πραγματοποίησης αυτή είναι άκυρη. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ου κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη της του χρόνου αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής».

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Σε κάθε κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας οι δημιουργοί του κοινωνικού πλούτου, οι εργαζόμενοι, υφίστανται τις πιο σοβαρές και δυστυχώς δυσμενείς αλλαγές που αφορούν την κάλυψη των βασικών αναγκών διαβίωσης τους. Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο τις οικονομικές κρίσεις, που πυρήνας τους είναι η συσσώρευση πλούτου και η εξεύρεση νέων τρόπων εκμετάλλευσης αλλά και τις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές κρίσεις όπως η βίαιη μετακίνηση πληθυσμών και η δημιουργία μεταναστευτικών ρευμάτων εξαιτίας πολέμων, περιβαλλοντικών καταστροφών, κοινωνικών αναταράξεων. Άλλα και η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογικές εφαρμογή επιφέρουν καθοριστικές αλλαγές στα ουσιώδη στοιχεία της εργασίας δηλ. στο χρόνο παροχής στον τόπο τον τρόπο και την οργάνωση αυτής. Οι αλλαγές μπορούν να εμφανίζονται ως συνέπεια και αποτέλεσμα των γενικευμένων αλλαγών αλλά κρύβουν μέσα και έχουν ως αιτία και την έως τότε διαχείριση και εκμετάλλευση της εργασίας. Η εμφάνιση και διασπορά του covid-19, η απώλεια ανθρώπων και η διάλυση της κοινωνικής ζωής με την απειλή εξάπλωσης αυτού, συνιστά μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, που κατήργησε οποιαδήποτε εργασιακή συνθήκη και ανέδειξε με βίαιο τρόπο τις αντιδραστικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στις εργασιακές σχέσεις και τους νέους τρόπους εκμετάλλευσης.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Διαβάστε στο συνημμένο

 • Palaiologos P. Palaiologos, Lawyer in Athens, Greece

  The serious social, financial and political developments in Greece during the last 4 years challenge every social, historical and economical scientist or analyst. However, an in-depth  of recent labour law regulation gives another meaning to the social and political phenomenon currently taking place in Greece.

  Διαβάστε περισσότερα...
 • Προτάσεις της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.) στη δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»