Το δικαστήριο έκρινε ότι ήδη με την τροποποίηση του αρ. 375 παρ. 1 εδ. β’ και 3 παρ. β’  με το νόμο 4055/12 και δεδομένου ότι, όπως αποδείχθηκε από τα έγγραφα, την αναγνωσθείσα κατάθεση του απολειπόμενου μάρτυρα και από την απολογία του κατηγορουμένου ανεξαρτήτως πάντως άλλου, τα φερόμενα ως υπεξαιρεθέντα ποσά κατ’ εξακολούθηση δεν είναι, κατά την κρίση του δικαστηρίου, ιδίως μεγάλης αξίας, η πράξη του κατηγορουμένου έχει ήδη πλημμεληματικό χαρακτήρα και αφού έχει τελεσθεί από…….μέχρι….. έχει υποκύψει στην προβλεπόμενη από το άρ. 111 παρ. 3 ΠΚ, σε συνδυασμό με το άρ. 113 παρ. 2 και 3 ΠΚ, παραγραφή για τα πλημμελήματα και πρέπει, συνεπώς, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για την πράξη αυτή.