Το δικαστήριο έκρινε ότι ο κατηγορούμενος δεν τέλεσε την πράξη της κακουργηματικής απάτης για την οποία δικάστηκε πρωτοδίκως με την εκκαλουμένη και γι’ αυτό πρέπει να κηρυχθεί αθώος. Ενόψει τούτων δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αποδιδόμενης στον κατηγορούμενο κακουργηματικής απάτης, καθ’ όσον δεν αποδείχθηκε ότι αυτός, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή ο συνεργάτης του παράνομο περιουσιακό όφελος, έπεισε τον πολ. ενάγοντα να του καταβάλει χρηματικά ποσά για επενδύσεις κεφαλαίων με υψηλές αποδόσεις.