Απαλλαγή εκπαιδευτικού από το αδίκημα « της παράβασης καθήκοντος » διότι δήθεν έσπρωξε μαθητή κατά την ώρα σχολικής δραστηριότητας. Δεν προκύπτει επιβολή η πρόθεση επιβολής σωματικής ποινής.