Ευθύνη δημοσίου για καταβολή δεδουλευμένων μισθών σε ειδικό  σύμβουλο Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω της ακυρότητας της εργασιακής σύμβασης.