Άκυρη η καταγγελία της σύμβασης απόλυσης υπαλλήλου σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας διότι έγινε για λόγους εκδικήσεως επειδή ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση. Η εταιρεία υποχρεούται να αποδέχεται τις υπηρεσίες της εργαζομένης, σε διαφορετική περίπτωση οφείλει ως χρηματική ποινή 150,00 € ημερησίως για κάθε ημέρα παραβιάσεως.

Η εργοδότρια εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει 31.120,00 € νομιμοτόκως μισθούς υπερημερίας και 2000,00 € αποζημίωση ηθικής βλάβης για της προσβολή της προσωπικότητας της εργαζομένης.