ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεως απόλυσης σε εκπαιδευτικό εργαζόμενο σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο λόγω μη ανανεώσεως της συμβάσεως εργασίας της μετά από δύο συνεχόμενα έτη εργασίας.