ΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΓΝΗΣΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Καθηγητές εργαζόμενοι σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Ο χρόνος από το χτύπημα του κουδουνιού μέχρι την έναρξη της διδασκαλίας θεωρείται χρόνος εργασίας διότι ο καθηγητής βρίσκεται σε κατάσταση γνήσιας ετοιμότητας και για το λόγο αυτό δικαιούται πρόσθετη αμοιβή.

ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ανεξαρτήτως της υπάρξεως νομικής διαδοχής ο παλαιός εργοδότης απώλεσε την ιδιότητα του φορέα της επιχειρήσεως,  ο δε νέος - ειδικός διάδοχος του - απέκτησε αυτή. Διατηρώντας αμετάβλητες τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας του προσωπικού, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τις εργασιακές σχέσεις που συνδέονται με αυτές.